<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=afbouwkrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo afbouwkrant.nl
Zmoel

Gezond, veilig en eerlijk werken

Inspectie SZW

Het voorkomen van ongevallen, uitbuiting van arbeidskrachten en andere misstanden zijn de speerpunten waar de Inspectie SZW de komende jaren op gaat controleren.

De Inspectie heeft het Jaarplan 2019 en het Meerjarenplan 2019-2022 gepubliceerd. De doelen voor de komende jaren zijn bepaald. Zo wil de Inspectie dat werkgevers en werknemers een prioriteit maken van veiligheid in hun bedrijf. Gezond, veilig en eerlijk werken komt centraal te staan. Om dit te bereiken heeft de Inspectie meer mensen nodig en die komen er ook. Het kabinet heeft in het Regeerakkoord jaarlijks € 50 miljoen extra gereserveerd. Hierdoor kan de Inspectie SZW beter gaan handhaven en toezien op het naleven van de wet- en regelgeving door bedrijven. Dit is nodig, omdat sommige problemen op de arbeidsmarkt toenemen. De krapte op de arbeidsmarkt is bijvoorbeeld de oorzaak dat dat meer arbeidskrachten uit het buitenland worden ingehuurd of dat er illegaal wordt gewerkt. Dit vergroot de risico's op onderbetaling, slechte arbeidsomstandigheden en arbeidsuitbuiting.

PLAN VAN AANPAK
Beide plannen van de Inspectie tonen de aanpak die gehanteerd zal worden. Zo komen er meer inspecties en zullen er meer interventies plaatsvinden. De nadruk komt hierbij te liggen op het thema eerlijk werk. Daarnaast is er aandacht voor het verkleinen van de risico's op de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en het tegengaan van arbeidsdiscriminatie. Daarnaast streeft de Inspectie naar de balans tussen onderzoeken naar ongevallen en preventieve inspecties. Het programma Bouw en infra streeft twee maatschappelijke effecten na: het stimuleren van verantwoord opdrachtgever- en opdrachtnemerschap voor veilig, gezond en eerlijk werk in de bouw en infra,het versterken van het toezicht bij (kortdurende) renovaties en bij het duurzaam maken van woningen in grote gemeenten. Beroepsziekten en ongevallen komen relatief vaak voor in de bouwsector. Op het terrein van gezond en veilig werk gaat het om dynamische overbelasting, blootstelling aan lawaai en blootstelling aan kankerverwekkende stoffen. Het Meerjarenplan is gebaseerd op een vernieuwde risico- en omgevingsanalyse. Het oordeel van burgers speelt hierbij voortaan ook een rol. De Inspectie houdt rekening met hun mening. Wel zal de Inspectie vooral optreden tegen situaties en bedrijven waarbij sprake is van risico's, bijvoorbeeld bedrijven die bewust de wet omzeilen. Hierin werkt de Inspectie samen met andere partijen, zoals overheidsinstanties, brancheorganisaties en vakbonden.

Info: Inspectie SZW
Tel. 0800 - 51 51
www.inspectieszw.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=afbouwkrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Afbeelding


 

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=afbouwkrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=afbouwkrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>